November 2020:   Bouwverslag  van de P&A unit van de Nederlandse Aardolie Maatschappij  (NAM)

 

INLEIDING: 

Even een woordje vooraf. 

Het is 1959, ik woonde destijds als 10 jarige knuppel met onze ouders op de boerderij achter op de Eikenlaan in Kolham.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voerde een proefboring uit in Kolham gemeente Slochteren op het land van boer Boon, nabij de oude rijksweg in de buurt van Hoogezand.

22 juli van dat jaar werd door de boorploeg onder leiding van boormeester Jaap Boering, in de vroege ochtenduren op ca. 2.900 m aardgas aangetroffen. 2 maanden later werd de put getest en het bleek een goede producent te zijn.

Later in de beginjaren zestig, werd verder geboord op de huidige locatie Slochteren. Deze locatie lag ca. 300 m verwijderd van onze boerderij. De enorme bedrijvigheid die toen in het normaal gesproken stille dorpje Kolham tot leven kwam, trok mijn enorme aandacht. De grote boortorens, de enorme sterke Macktrucs en hoge Linkbelt kranen spraken tot mijn verbeelding. 

Ik was dan ook bijna elke dag wel een aantal uren rond de locatie aanwezig. Vooral het testen, waarbij destijds langdurig achtereen werd gefakkeld vond ik geweldig. Het was een enorme hoge en bulderende fakkel.

's Avonds was de hele omgeving fel oranje-geel verlicht. De fakkel was tot in de stad Groningen te zien. Dit gebeuren trok veel nieuwsgieren naar de locatie, vooral tijdens donkere avonduren.

Mijn oudere zus ging als kantinemeisje werken op de locatie. Hierdoor kwam ik in contact met medewerkers van de NAM. Vooral de toenmalige productiechef Jan van Egeraat heeft mij veel kennis over gaswinning bijgebracht.

Ik heb dan ook veel oud-Nammers gekend.

Toen later het Gasveld Groningen verder werd ontwikkeld, verhuisden wij eind jaren zestig naar Hoogezand, waar mijn vader ging werken voor de firma Reef Oldenzaal. 

Mijn interesse in de werkzaamheden van de NAM is altijd tot vandaag de dag, ook nu ik onderhand 71 jaar ben gebleven.

Zelf werkzaam als technisch ambtenaar groenvoorziening bij de toenmalige gemeente Scheemda, had ik de kans om op

56 jarige lestijd met vervoegd pensioen te gaan.

Vanaf dat moment ben ik begonnen met modelbouw. Ik heb dan ook al een aantal torens op schaal nagebouwd en ben hier nog steeds mee bezig. Er zijn geen bouwpakketten van. Ik maak alles zelf en bouw na vanaf foto's en beschikbaar gestelde tekeningen. Alleen dit vergt veel tijd en doorzettingsvermogen.

Lees aandachtig dit bouwverslag !

 

De boerderij achter op de Eikenlaan Kolham, waar ik met mijn ouders, broers en zussen woonde.

Foto midden: De boortoren op Slochteren 1   in 1959 op het land van boor Boon.

Foto geheel rechts:  Het testen van de put Slochteren 1  augustus 1959  (een spectaculaire gebeurtenis in die jaren)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dan nu het bouwen van de P&A-Unit.

 

Evergreen Strip: Hardplastic profielen en alle soorten en maten, welke door mij veelvuldig worden gebuikt om boortorens te bouwen.  Alle delen worden gesneden uit de strips en dan met speciale plasticlijm verlijmd.

 

Voor het bouwen van containers, personeel verblijven, etc. maak ik tevens gebruik van Polystyreen plaat ook weer in diverse diktes.

Foto's boven:    gemaakt bij locatie Uiterburen Zuidbroek.           Deze gebruik ik voor het nabouwen van het model.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dinsdag 10 november begonnen aan de bouw van de opruimtoren van de NAM.   zie bovenstaande foto's

De opruimtoren P&A Unit van de NAM, wordt gebruikt voor het opruimen van gasputten op locaties welke niet meer in productie zijn. 

Zoals gepland, zal de productie van aardgas uit het grote gasveld Groningen in 2022 worden beëindigd.  Langzaam maar zeker, is de NAM begonnen met het ontmantelen van de productie installaties. 

Enkele locaties zijn al enkele jaren buiten bedrijf gesteld. Hier worden nu ook de productieputten verwijderd.

In tegenstelling tot een gewone boortoren, die de putten boort en voorziet van de benodigde bebuizing, werkt de opruimtoren andersom. Deze toren trekt alle productiebuizen uit de put vanaf ca. 2.900 m diepte. 

Hierna worden ventielen en betonpluggen op verschillende dieptes geplaatst, waarna er geen gas meer naar boven kan. Daarna wordt de put op 3 m onder het maaiveld gesloten. Het verwijderen van 1 productieput duurt ongeveer 2 weken. 

Vervolgens zal na verloop van tijd de bovengrondse locatie verder worden verwijderd. Het terrein wordt dan weer in cultuur gebracht en terug gegeven aan de grondeigenaar.

Voor sommige afgesloten putten, bekijkt men momenteel of ze nog geschikt gemaakt kunnen worden voor levering van aardwarmte.

 

Deze toren bouw ik na op H0 schaal:  is 1:87 

 

Om het model op bovengenoemde schaal na te kunnen bouwen, heb ik met toestemming van de NAM een groot aantal foto's mogen maken bij de locatie Uiterburen (Zuidbroek) waar de toren vanaf oktober 2020 werkzaam was.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dinsdag 10 en woensdag 11 november:

 

Begonnen met de bouw van de toren. Deze maak ik in gedeelten klaar, om ze later samen te stellen.

Foto boven: bezig met het bovenste voorpaneel.

 

Voor de bouw maak ik gebruik van berkenhouten latjes, Evergreen plastic strips in divers maten en profielen, Polystyrolplaat  lijm, verf en ledverlichting.

 

Voor het bouwen van dergelijke bouwwerken, is geduld nodig. Het is belangrijk alle verlijmde delen goed te laten drogen en ze vooraf te verven. Op de foto rechtsboven de bovenste voor- en achterpanelen.

Foto linksboven het verlijmde drogen m.b.v. gewichten.

 

Donderdag 12 november:

 

 

 

 

Vandaag verder gewerkt aan de voor- en achterkant van het bovenste torendeel.

In werkelijkheid bestaat het bovenste deel uit 4 grote en     

2 kleine verbouwde zeecontainers.

 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 november:

 

Verder gebouwd aan het bovendeel van de toren. Ook de verbinding gemaakt tussen voor- en achterpaneel, middels het aanbrengen van de zijpanelen. 

 

In enkele gevallen, wordt er druk gezet op bepaalde verlijmingen.

Ook het bordesje aan de achterzijde gemaakt van dunne Evergreen strips. En deze op z'n plaats gelijmd. 

 

Foto boven:  achteraanzicht van de toren bovenstuk. Zichtbaar zijn ook de bedrading van de binnen Ledverlichting.

 

Foto boven:  vooraanzicht van de toren bovenstuk. Ook de naamborden Well Gear zijn aangebracht.

Maandag 16 november en dinsdag 17 november:

Bovendeel van de toren gedeeltelijk afgeschilderd, zijkanten voorzien van kleine latjes.

 

Vooraanzicht

Zijaanzicht + Mast

Achteraanzicht

Woensdag 18 november:

Begonnen met de constructie van de onderbouw. Gebruik gemaakt van Evergreen strips.

 

Voor en achterkant van de onderbouw.

Opbouw van de onderbouw. Verlijmen en laten drogen. Om de volledige uitharding van de lijm te verkrijgen.

 

Constructie van 1 van de vier bordesjes voor plaatsing in de onderbouw.

 

 

 

 

 

 

Foto boven, het bovenste deel van de mast gemaakt, waar de kabels doorlopen voor het hijswerk. Hiermee worden de tubingbuizen (productiebuizen) uit de put getrokken en definitief verwijderd.

 

Donderdag 19 november en vrijdag 20 en zaterdag 21 november:

 

Verder bouwen aan de onderbouw van de toren.

 

Foto rechts:

De mast van de toren verder afgewerkt en voorzien van bedrading. Ook is de productiebuis al aangebracht, welke uit de put wordt getrokken. Deze buizen zijn onderling gekoppeld en zijn ca. 9 m. lang.

 

Deze foto heb ik gemaakt, om een indruk te geven van de totale toren. Dit is een proefopstelling.

 

 

Bordesjes aanbrengen in de onderbouw

Maandag 23 en dinsdag 24 december:

 

Het onderstuk van de toren gekoppeld aan het bovenstuk.

 

Onderstuk, Blowoutpreventer gemaakt en trapjes aangebracht. Hierna gekoppeld aan bovenstuk toren.

Woensdag 25 november:

 

Foto links en rechts, de vorderingen tot nu toe. Vandaag even een rustdag ingelast.

Donderdag 26 tem zaterdag 28 december:

Verder met het aanbrengen van nog wat onderdelen van de toren.

 

2 buizen aangebracht, lopen van onder naar boven voor de pompen.

Pompunit vervaardigen is nog niet geheel klaar, moeten nog bordesjes en leuningen aan.

 

 

 

 

Zondag 29 en maandag 30 november:

 

Container maken voor opslag afgewerkte vloeistoffen.

Container afgebouwd. 13 x 2,9 x 2,6 cm incl. bordes en trap.

Maak ik van Polystyrol plaat en Evergreen strips.

Moeten totaal 4 van worden gemaakt. Bouwtijd ca. 14 uur per container.

 

Dinsdag 1 december:

 

Tijdens het maken van de containers, even stiekem op de foto gezet door mijn schoondochter Monica.

 

Het bouwen van deze containers is een precisiewerkje, voor je het weet heb je door verkeerd afsnijden van de polystyrol een mm verschil in de zijden. Dus komt er echt op aan om dit voorzichtig te doen.

Ik werk langs latjes om de zaak goed recht te houden.

 

Woensdag 2 en donderdag 3 december:

 

Weer een nieuwe pompunit aan het bouwen. Deze vergde     2 dagen tijd om te maken.

 

Foto links, het raamwerk van de zijwanden. Hierna worden de platen gemonteerd.

 

Vrijdag 4 december:

Eerst even nieuwe Evergreen strips gehaald uit Alteveer. Kan ik weer verder.

 

Weer bouwen aan een nieuwe container met pompen.

Een hekwerk maken is een precisieklusje. Die maak ik van strips van 1 x 1 mm. Komen boven op de container.

 

Container, hierop worden nog diverse pompen aangebracht. Daarna worden de hekwerken er op gezet.

 

 

Zaterdag 5 t/m maandag 7 december:

 

Personeelsverblijf gemaakt met ledverlichting. Moet nog afgeschilderd worden.

 

 

De pompunit welke direct achter de toren staat nog een deel bij gebouwd en voorzien van trap en leuningen. Moet ook nog verder afgewerkt worden.

 

Pompunit gemaakt, deze moet ik nog voorzien van overige leuningen. Ook moet deze afgeschilderd worden.

 

Overzicht van hetgeen ik tot dusverre heb gebouwd.

8 december t/m 20 december, diverse onderdelen van de toren gemaakt:

 

Trailer gemaakt voor generatoren en stroomvoorziening. Gemaakt van polystyrol, Evergreen strips, ledlampjes en wieltjes van Lego.

De trailer.

 

Tijdens het bouwen, kreeg ik controle van een bouwkundig ingenieur.

 

De verbeterde versie van de lichtmastjes. Gemaakt van holle Evergreen pijpjes van rond 4 mm. Ledlampjes en Polystyrol plaat.

Zijn 12 cm hoog. Moet ik een stuk of 10 van maken. Even kijken of de verlichting brand. Lampjes zijn 3 V

 

De toren even weer op de onderbouw gezet, om te zien hoe de verlichting uitkomt. De lichtmastjes heb ik later nog weer aangepast.

 

 

 

 

 

De nieuwe lichtmastjes.

Ook in deze periode een aantal platte containers aan het maken.

Deze moeten nog verder worden afgewerkt.

 

Vloeistofcontainer gemaakt. Moet ik nog 4 stuks van bij maken.

De logo's maak ik op de printer. Afdruk op fotopapier. Ook is er een brandblusser aangebracht.

Gedurende de januarimaand, nog een aantal onderdelen (containers etc.) bij gemaakt zoals boven staand al met foto's zijn aangegeven.

 

Onderstaande foto's geven de vorderingen weer van de periode van eind december tot eind januari 2021

 

Bovenstaande foto:   Het geheel krijgt steeds meer vorm, maar is nog lang niet volmaakt. Duidelijk zichtbaar zijn de lichtmasten, voorzien van klein ledlampjes.

 

Bovenstaande foto: Overzicht van de geplaatste containers, pompunits en overige verblijfsruimten. De gebruikte stickers op diverse containers heb ik gemaakt op de computer en afgedrukt op fotopapier.

 

Vooraanzicht van de P&A-Unit 

Achteraanzicht van de P&A-Unit

Aan dit model wat nog lang niet is afgewerkt, heb ik nu van oktober 2020 tot eind januari 2021 ongeveer 800 uur gewerkt.

TOT VOLGENDE UPDATE.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb